logo
Je nauka o způsobu života určitého druhu organismu. Zahrnuje jeho životní cyklus, výživu, rozmnožování, vývoj atd.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Bionomie. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Bionomie samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Bionomie zde již hledalo 288 uživatelů před vámi.