logo
Jsou zakysané mléčné nápoje obsahující mikroorganismy Bifidobakterium , které jsou schopny napravovat chyby trávení v důsledku nesprávné výživy nebo následky léčení antibiotiky.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Bifidogenní nápoje. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Bifidogenní nápoje samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Bifidogenní nápoje zde již hledalo 402 uživatelů před vámi.