logo

BHA má široké využití jako konzervační prostředek, antioxidant a stabilizátor v mnoha výrobcích, například v nápojích, margarínech, majonéze, zmrzlině, apod. Jeho použití je zakázáno ve výrobcích pro děti. Přestože je v Evropské Unii povolena a její používání podporováno, existují jisté pochybnosti o jejích účincích na lidský organismus

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova BHA. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín BHA samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo BHA zde již hledalo 196 uživatelů před vámi.