logo
Je sváteční chléb z pšeničné mouky o šábesu. Židovská kuchyně.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Barches. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Barches samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Barches zde již hledalo 407 uživatelů před vámi.