logo
Je míchání vín pro vytvoření specifického stylu.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Assemblage (asembláž). Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Assemblage (asembláž) samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Assemblage (asembláž) zde již hledalo 746 uživatelů před vámi.