logo
Je víno ve stáří nejméně tří let. Archivní vína, jsou vína, která se postupným a pozvolným nazráváním v lahvi dostala na další kvalitativní stupeň. Časem roste jejich cena.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Archivní víno. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Archivní víno samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Archivní víno zde již hledalo 280 uživatelů před vámi.