logo
Je výraz v lidovém léčitelství pro bylinku světlík lékařský.

Na této stránce jste se dozvěděli, jaký je význam slova Andrlička. Je to krátké vysvětlení pojmu. Uvedené informace se snažíme ověřit z několika zdrojů. Termín Andrlička samozřejmě může mít jedno nebo několik významů, nebo - li homonym. Slovo Andrlička zde již hledalo 215 uživatelů před vámi.